新闻电报群www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。新闻电报群包括新闻电报群、Telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡Telegram群组、Telegram中文群组、Telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、Telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。新闻电报群为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

[新2]09月07日讯 LOL将在9月8日凌晨1点开始全区停机维护(请注意9月8日0点将关闭排位赛入口,不会影响正在进行中的排位赛)发布12.17版本,预计停机时间为1:00-1200 。对于在停机期间结束的活动,其实际结束时间也将提前至停机维护开始时,敬请留意。

注S12使用的是12.18版本

英雄调整

战争之影 赫卡里姆

基础属性

基础护甲35→32

成长生命值104→99

Q-暴走

伤害60/90/120/150/180 (+90% 额外攻击力)→60/85/110/135/160 (+95% 额外攻击力)

Q每层的伤害提升2% (+3% 每100点额外攻击力)→4% (+6% 每100点额外攻击力)

Q每层的冷却时间缩减1秒→0.75 秒

最大层数2→3

层数衰减持续时长结束时全部衰减→持续时长结束后,每秒衰减1层

法力消耗28/31/34/37/40→30

W-恐惧之灵

冷却时间14 秒→16/15.5/15/14.5/14 秒

【新增】当【恐惧之灵】激活后,赫卡里姆获得15/20/25/30/35护甲和魔抗

E-毁灭冲锋

最小伤害30/45/60/75/90 (+55% 额外攻击力)→30/45/60/75/90 (+50% 额外攻击力)

最大伤害60/90/120/150/180 (+110% 额外攻击力)→60/90/120/150/180 (+100% 额外攻击力)

最小击退距离250→150

最大击退距离450→350

冷却时间20/19/18/17/16秒→全等级18秒

R-暗影冲击

恐惧时长基于移动距离,恐惧0.75-2秒→ 基于移动距离,恐惧0.75-1.5秒

扭曲树精 茂凯

被动-吸元秘术

【新增】每次受到大型野怪的攻击时会使【吸元秘术】的冷却时间缩短1.5秒

治疗5-45 (+4.5-11% 最大生命值) (于1-15级)→4-34 (+4.8-14% 最大生命值) (于1-17级)

Q-荆棘重击

伤害70/110/150/190/230 (+40% 法术强度)→65/110/155/200/245 (+40% 法术强度)

【新增】Q现在会造成百分比最大生命值伤害(2/2.25/2.5/2.75/3%)

【新增】Q现在会对野怪造成40/60/80/100/120额外伤害

E-树苗投掷

树苗不再造成最大生命值百分比伤害

基础伤害20/45/70/95/120 (+7/7.25/7.5/7.75/8% (+0.7% 每100法术强度)目标最大生命值)→55/80/105/130/155 (+42.5% 法术强度 +6% 额外生命值)

草丛增幅伤害40/90/140/190/240 (+14/14.5/15/15.5/16% (+1.4% 每100法术强度) 目标最大生命值)→110/160/210/260/310 (+85% 法术强度 +12% 额外生命值)

【新增】小兵不再受到树苗的草丛增幅伤害

法力消耗60/70/80/90/100→45/55/65/75/85

减速效果35%→45%

【新增】草丛增幅树苗现在的减速效果35%→45% (+2% 每100法术强度) (6% 每1000额外生命值)

R-自然之握

弹体初始速度50→100

弹体最大速度650→750

弹体加速250→300

【新增】现在,在藤蔓命中敌方英雄后,茂凯会获得在2秒里持续衰减的40/50/60%额外移动速度

 

英雄削弱

九尾妖狐 阿狸

E-魅惑妖术

魅惑时长1.4/1.55/1.7/1.85/2 秒→1.2/1.4/1.6/1.8/2 秒

 

沙漠皇帝 阿兹尔

W-沙兵现身

沙兵伤害50-150 (根据等级) (+60% 法术强度)→50-150 (根据等级) (+55% 法术强度)

冷却时间8/7.5/7/6.5/6 秒→ 9/8.25/7.5/6.75/6 秒

E-流沙移形

冷却时间19/18/17/16/15 秒→ 22/20.5/19/17.5/16 秒

唤潮鲛姬 娜美

E-唤潮之佑

移除了一个交互,该交互曾导致娜美每一次激活E都会提供触发【电刑】所需的计数。E(和它的所有激活)现在对诸如【电刑】这样的效果来说,仅被视作一次单体技能施放。

荒漠屠夫 雷克顿

Q-巨鳄狂袭

伤害65/100/135/170/205 (+80% 额外攻击力)→60/90/120/150/180 (+100% 额外攻击力)

红怒伤害100 / 150 / 200 / 250 / 300 (+120% 额外攻击力)→90 / 135 / 180 / 225 / 270 (+140% 额外攻击力)

 

战争女神 希维尔

基础属性

成长攻击力3→2.8

W-弹射

弹射伤害攻击力收益30/35/40/45/50%总攻击力→25/30/35/40/45%总攻击力

 

解脱者 塞拉斯

基础属性

基础生命值595→575

Q-锁链鞭击

冷却时间10/9/8/7/6 秒→11/10/9/8/7 秒

 

瓦洛兰之盾 塔里克

基础属性

基础魔抗32→28

E-炫光

冷却时间15/14/13/12/11 秒→ 16/15/14/13/12 秒

 

巨魔之王 特朗德尔

W-冰封领域

,

皇冠正网平台出租www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。

,

冷却时间15/14/13/12/11 秒→ 18/17/16/15/14 秒

 

齐天大圣 孙悟空

基础属性

基础攻击速度0.711→0.690

基础移动速度345→340

 

英雄增强

青钢影 卡蜜尔

被动-适应性防御

百分比生命值护盾17%→20%

E-钩锁

伤害60/95/130/165/200 (+75% 额外攻击力)→80/110/140/170/200 (+90% 额外攻击力)

 

探险家 伊泽瑞尔

E-奥术跃迁

冷却时间28/25/22/19/16 秒→ 26/23/20/17/14 秒

 

法外狂徒 格雷福斯

Q-穷途末路

冷却时间12/11/10/9/8 秒→ 13/11.5/10/8.5/7 秒

R-终极爆弹

伤害250/400/550 (+150% 额外攻击力)→275/425/575 (+150% 额外攻击力)

虚空行者 卡萨丁

Q-虚无法球

冷却时间11/10.5/10/9.5/9 秒→ 10/9.5/9/8.5/8 秒

法力消耗70/75/80/85/90→60/65/70/75/80

 

赏金猎人 厄运小姐

Q-一箭双雕

物理伤害20/40/60/80/100 (+100% 攻击力) (+35% 法术强度)→20/45/70/95/120 (+100% 攻击力) (+35% 法术强度)

施法时间 0.25秒→与普攻时间相匹配

W-大步流星

法力消耗45→35

攻击速度40/55/70/85/100%→50/65/80/95/110%

E-枪林弹雨

冷却时间18/16/14/12/10 秒→ 18/17/16/15/14 秒

完整伤害(8段)80/115/150/185/220 (+80% 法术强度)→70/100/130/160/190 (+100% 法术强度)

减速40/45/50/55/60%→50% (+4% 每100法术强度)

永恒梦魇 魔腾

基础属性

攻击速度收益率0.668→0.721

被动-暗影之刃

冷却时间14 秒→ 13 秒

 

镕铁少女 芮尔

W-驭铁术轰落

步行时移动速度250→280

E-挥斥

冷却时间18/16.25/14.5/12.75/11 秒→13 秒

腕豪 瑟提

W-蓄意轰拳

攻击力收益20%每100额外攻击力→ 25%每100额外攻击力

E-强手裂颅

减速50%→70%

卡牌大师 崔斯特

Q-万能牌

法术强度收益70%→80%

W-选牌

法力消耗40/55/70/85/100→30/40/50/60/70

装备改动

秒表

总花费 650→750 (备注【完美时机】的【秒表】升级至一件秒表类装备时仍然只贡献250金币)

 

守护天使

合成费用50 金币→150 金币

总价2800→3000 金币

攻击力40→45

 

探索者的护臂

法术强度20→30

 

中娅沙漏

总价2600→3000

法术强度65→80

技能急速10→15

以下皮肤已在12.17版本内

国王 佛耶戈

巅峰之星 布里茨

巅峰之星 杰斯

巅峰之星 李青

 

 

来源 环球UG声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠正网平台出租:12.17更新公告:大树、女枪、人马大幅调整,秒表及中亚削弱
发布评论

分享到:

mậu binh online:百岁传奇 邵逸夫 100岁生活秘密
1 条回复
  1. usdt场外交易平台(www.usdt8.vip)
    usdt场外交易平台(www.usdt8.vip)
    (2022-11-21 00:00:09) 1#

    Cũng theo ông Sơn: “Rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chủ yếu được công ty đưa về chôn lấp trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên. Riêng việc đưa rác thải rắn sinh hoạt lên Nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Tam Dương hiện rất hạn chế”.盖楼,早日评论过万

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。